Migrationen kan gynna svensk textilproduktion

Postad:

Läs om Konfektion 4.0 och hur textilindustrin kan dra nytta av migrationens möjligheter i senaste numret av forskningsmagasinet 1866. Hur kan migranters kompetenser tillvaratas? Och går det att koppla ihop dem med svenska textilföretags vilja att återföra produktion till Sverige? Läs artikeln