Är du intresserad av att få veta mer?

 

Ulrika Nilsson
Processledare, Science & Innovation (Kontaktperson till AMIF)
Ansvarig för övergripande projektsamordning i Konfektion 4. 0
ulrika.nilsson@scienceparkboras.se

Kennert Orlenius
Professor i pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås
Biträdande Föreståndare vid Centrum för Hållbart Samhällsbyggande

 

Hör gärna av dig till oss för mer information eller om du har idéer till samarbeten inom Konfektion 4.0.