Projektledning

Erik Bresky
VD Science Park Borås

Christian Lundell
VD Stiftelsen Proteko

Ulrika Nilsson (Kontaktperson AMIF)
Processledare, Science & Innovation
Science Park Borås

Kennert Orlenius
Professor i pedagogiskt arbete
Högskolan i Borås

Anna-Karin Reis
Projektledare – Konfektion 4. 0
Marketplace Borås/Proteko

Pierre Rosengren
VD Marketplace Borås

Marie Wilhelmsson
Projektekonom
Konfektion 4. 0 (Kontaktperson till AMIF)
Grants and Innovation Office
Högskolan i Borås

– Vill du presentera projektet?

För deltagare i projektet har vi tagit fram en presentation för gemensam kommunikation om samarbetet. Ta kontakt med oss för att få tillgång till presentationen i PowerPoint.

Här kan du ladda ned presentation som PDF.

Styrgrupp & SamRåd

Dzenan Ganic
Enhetschef
Arbetslivsförvaltningen Borås stad
www.boras.se

Gesica Tawakkoli Gunmalm
Verksamhetsledare Modeink
www.modeink.se

Henrik Jansson
VD Inkubatorn i Borås
www.ink-boras.se

Jenny Johannisson
Vicerektor
Högskolan i Borås
www.hb.se

Hanna Lassing
Ägare Kanico AB (Fastighetsbolag)
www.kanico.se

Maria Norrman
Enhetschef
Arbetsförmedlingen Borås Stad
www.arbetsformedlingen.se

Leila Pekkala
Ordförande
Stiftelsen Proteko
www.proteko.se

Pierre Rosengren
VD Marketplace Borås
www.marketplaceboras.se

Cecilia Tall
Generalsekreterare TEKO
www.teko.se